home

 

 

Als kindercounselor en kindertherapeut werk ik in mijn praktijk met kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik ga uit van de kwaliteiten, vaardigheden  en hulpbronnen die het kind in zich heeft, zodat het kind zijn eigen kracht ervaart.

Een kind ontwikkelt zich met vallen en opstaan. Vaak lopen de dingen als vanzelf en gaat het goed, maar soms kan het zijn dat een kind voor korte of langere tijd niet lekker in zijn vel zit en ontstaan er gedragsproblemen, fysieke klachten of sociaal-emotionele problemen. Als kindercounselor/ kindertherapeut begeleid ik deze kinderen. Door middel van verschillende activiteiten help ik het kind om te gaan met het probleem en de eigen kracht en mogelijkheden weer te (her) ontdekken.

Webdesign: Annemieke Hulshof