home

Werkwijze

Na telefonische aanmelding of aanmelding via een email volgt een telefonische afspraak voor een intakegesprek met de ouders. Hierbij is het kind niet aanwezig. In de daaropvolgende sessies alleen met het kind, ga ik samen met het kind op zoek naar de oorzaak van het probleem, sporen we hulpbronnen op en bekijken we nieuwe mogelijkheden om met het probleem om te gaan.

Ik maak daarbij gebruik van gesprekstechnieken. Veel kinderen vinden het moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Kinderen laten hun problemen veelal op een andere manier zien. Daarom maak ik ook gebruik van spel, visualisaties, metaforen en verhalen, teken- en knutselmateriaal.

De interventies in de therapie passen bij het kind, de leeftijd en/of het specifieke probleem. Elke individuele behandeling is dus verschillend.

Een sessie duurt een uur. Na elke vijf bijeenkomsten wordt met de ouders de voortgang besproken.

Hoeveel sessies nodig zijn is afhankelijk van het verloop. Meestal kan worden volstaan met 7 tot 15 sessies.

Webdesign: Annemieke Hulshof